Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
E-mail:
Tel. číslo:

Adresát:
Adéla Korseltová
IČ: 11824522
Karlovarská 225
Tuchlovice 273 02.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Dne ……… jsem provedl objednávku / rezervaci služby / služeb: ………………………

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od smlouvy, která se týká výše uvedeného.

V ……… dne ………

Jméno a příjmení spotřebitele
(podpis)

Akceptujeme projevení vůle odstoupit od smlouvy elektronickou formou e-mailem.

V textu informace co nejvíce konkretizujte, je-li to možné, nebo byly-li tyto aspekty smluveny:
Číslo objednávky, číslo rezervace, termín, platební informace apod.

Tento uvedený Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy můžete použít – není to ale Vaší zákonnou povinností. Můžete použít jiný vzorový formulář nebo formulář vlastní – nebo si tento vzorový formulář upravit podle sebe.

Projevení vůle o odstoupení od smlouvy nemusí mít žádnou pevně danou formu nebo strukturu – musí ale stále obsahovat všechny zákonem uložené povinnosti.